Blog > Pigerworks All Jeans Collections

Author: โอ PIGER WORKS Last Update: 2017-08-25 07:40:42
View: 91 คน

ได้รับเกียรติให้มาบรรยายแนวคิดในการสร้างแบรนด์และการพัฒนาผืนผ้ายีนส์ไทย
ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ขอบคุณสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ที่มองเห็น
สนับสนุนและให้เกียรตินี้ครับ
สุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลย คือเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่รักและสนับสนุนทำให้เรา
ได้มีโอกาสสร้างผลงานดีๆขึ้นมาครับ
ขอบคุณจากใจ
PIGER WORKS

 

ด้วยความเคารพ

PIGER WORKS