Blog > Pigerworks All Jeans Collections

Author: โอ PIGERWORKS Last Update: 2017-08-24 09:20:18
View: 490 คน

15 ขั้นตอนกว่าจะมาเป็นป้ายหนังของ กางเกงยีนส์ PIGER WORKS  Welcome Purple Line

1. คัดเลือกหนังวัวแท้คุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น เราใช้หนังวัวหนา 7 มม. จากโรงงานโตชิกิมาเป็นวัตถุดิบของป้ายหนังรุ่นนี้


2. วาดหนังให้ได้ขนาดกว้างและยาวตามที่ต้องการ


3. ตัดหนังตามที่วาดไว้


4. ขัดแต่งหนังจากความหนา 7 มม. เหลือ 3.5 มม.


5. เคลือบผิวหนังด้านบนด้วยน้ำยาที่เราผสมขึ้น


6. ปั๊มอัดลายด้วยความร้อน


7. ทาเคลือบที่ผิวหนังด้านบนอีกชั้น


8. ขัดแต่งแบบหยาบเพื่อให้ได้ขนาดใกล้ที่ต้องการ


9. ขัดแต่งเก็บรายละเอียด


10. ทาน้ำยาเพื่ออัดขอบหนังให้แน่นขึ้น


11. หลังจากน้ำยาแห้งแล้วขัดแต่งขอบให้เรียบและสวยงามอีกครั้ง


12. ทาน้ำยาเคลือบเงา


13. ใช้ไม้เนื้อแข็งผิวเรียบขัดแต่งขอบให้เรียบ


14. ทาน้ำยาเคลือบด้านหลังของหนัง


15.ใช้กระจกและไม้ขัดหนังด้านหลังให้เรียบและสวยงาม


ครบ 15 ขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งเข้าเย็บติดกับกางเกงยีนส์ PIGER WORKS ใน PIGER WORKS DENIM FACTORY ต่อไปครับ

อีกหนึ่งความใส่ใจและความภูมิใจในคำว่า

MADE IN PIGER WORKS

ด้วยความเคารพ

PIGER WORKS