No.2A

กางเกงขาสั้น 5 Pocket ใส่สบายๆ ลุยไปกับคุณได้ทุกที เหมาะสมกับวันพักผ่อนหรือนอกเวลาทำงาน ให้เจ้าหมูเสือร่วมเส้นทางไปกับคุณด้วยนะครับ
 
กางเกงขาสั้น No.2A สามารถสั่งซื้อในผ้า

- HBK ผ้า Hickory ลายดำ/ขาว น้ำหนักผ้า 12 ออนซ์ Sanforized
ราคา 2,950 บาท

- 1950 น้ำหนักผ้า 13.5ออนซ์  Sanforized
ราคา 4,550บาท

- 17RD น้ำหนักผ้า 17ออนซ์ Sanforized
ราคา 4,750บาท

- 18XX น้ำหนักผ้า 18ออนซ์  Sanforized
ราคา 4,950  บาท

- 18XXU น้ำหนักผ้า 18ออนซ์  Un-Sanforized
ราคา 4,950บาท

- 18RX น้ำหนักผ้า 18ออนซ์  Sanforized
ราคา 5,150บาท  

22ZZU น้ำหนักผ้า 22ออนซ์ Un-Sanforized
ราคา 5,500บาท  
 
*รูปตัวอย่างจะเป็น No.2A-1950