No.4

กางเกงผู้ชายทรงเล็กที่สุดของเรา 
มาในรูปแบบ Super Slim
(ขาเล็กกว่าทรงกระบอกเล็ก ) 
เอวต่ำ กระดุม 4 เม็ด 
(ซึ่งเป็นที่มาของชื่อรุ่น No.4)