No.6

No.6 คือกางเกงทรงปลายขาบานเล็กน้อย เอวกลาง กระดุม 5 เม็ด
ออกแบบมาให้ปลายขาสามารถคลุมรองเท้าบูทได้พอดี ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไป