No.8
No.8 กางเกงเอวสูง ขากระบอกใหญ่ ทรง Vintage Cut 
กางเกงทรงใหญ่สวมใส่สบาย คล่องตัว และพร้อมจะลุยไปกับคุณในทุกๆ ที่

No.8สามารถสั่งซื้อในผ้า
HBK ผ้า Hickory ลายดำ/ขาว น้ำหนักผ้า 12ออนซ์ Sanforized 
ราคา 4,150 บาท

17RD น้ำหนักผ้า 17ออนซ์ Sanforized 
ราคา 6,950 บาท

- 18XX น้ำหนักผ้า 18ออนซ์  Sanforized 
ราคา 7,150  บาท

- 18XXU น้ำหนักผ้า 18ออนซ์  Un-Sanforized
ราคา 7,150 บาท

- 18RX น้ำหนักผ้า 18ออนซ์  Sanforized
ราคา 7,350 บาท  

 
 

* ในรูปตัวอย่างจะเป็น No.8-18XXU